بازی ریتمیک

مکتب آبی > بازی ریتمیک

باله ی کودکان یکی از بهترین فعالیت های ریتمیک است که می توان برای کودک انتخاب کرد، در این فعالیت حالت بدن تنظیم و قدرت و انعطاف پذیری افزایش میابد‌...

بیستر بخوانید