برگزاری اولین جلسه کارگاه مادر و کودک

مکتب آبی > کارگاه مادر و کودک  > برگزاری اولین جلسه کارگاه مادر و کودک

برگزاری اولین جلسه کارگاه مادر و کودک

برگزاری اولین جلسه کارگاه مادر و کودک:

اولین جلسه کارگاه مادر و کودک مکتب آبی به مربی گری خانم ملیحه میری برگزار شد . در این کارگاه ۶ کودک ( آبتین – وانیا – نیکا – نیلا – امیر مهام – سنا) به همراه مادران خود حضور داشتند .

مباحثی که استاد میری در این کارگاه به آن پرداختند به شرح زیر است :

  • پرسش نام کودکان بهمراه موسیقی

  • آهنگهای وارم آپ برای ارتباط گیری بیشتر با بقیه کودکان و کمک گرفتن از بچه ها در جمع آوری توپها(تقویت مهارت برون فردی)

  • استفاده ازکارت وسایل و پیدا کردن کارتی که سوال شد از بین همه کارتها(تقویت توجه دیداری)

  • صرف میان وعده در یک ظرف مشخص برای ایجاد تعامل و دوستی بیشتر بین کودکان

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت