ثبت نام

مکتب آبی > ثبت نام

 

 • برنامه ترم پاییز گروه آسمان ( ۴ تا ۶ سال )

 • ردیفنام دورهزمان برگزارینام مربیتاریخ شروع ترمشهریهتعداد جلساتتوضیحاتانتخاب
  1کارگاه بازیگری پنجشنبه
  10:30-14-30
  استاد سپنتا30 فروردین ماه95.000 تومان8
  2کارگاه فلسفهشنبه 15:15-16:15خانم خلیلی28 فروردین ماه95.000 تومان5
  3کارگاه زبان انگلیسیشنبه 13:45-15:15
  سه شنبه13:45-15:15
  خانم بابازاده28 فروردین ماه95.000 تومان10
  4کارگاه نقاشی و خلاقیتیکشنبه 10:45-12:15
  چهارشنبه 10:45-12:15
  خانم نوروزیان26 فروردین ماه80.000 تومان10
  5مفاهیم پایه ریاضی
  I❤maths
  ( ترم دوم )
  دوشنبه 14:30-15:45
  چهارشنبه 14:30-15:45
  خانم شهبازی27 فروردین ماه180.000 تومان20آموزش
  کتاب
  پکیج
  6اردو آمادگی رباتیک یکشنبه 18:19:30مهندس بهشتی26 فروردین ماه70.000 تومان3آموزش و مسابقه
  7محاسبات ذهنی UCmath
  KG2
  پنجشنبه 10-12خانم سلیمان زاده30 فروردین ماه180.000 تومان14120.000 آموزش
  60.000 پکیج و کتاب
  8محاسبات ذهنی UCmath
  KG1
  پنجشنبه 12:15 - 14:15خانم سلیمان زاده30 فروردین ماه180.000 تومان14120.000 آموزش
  60.000 پکیج و کتاب
  9مفاهیم پایه ریاضی
  I❤maths
  (ترم اول)
  دوشنبه 14:30-15:45
  چهارشنبه 14:30-15:45
  خانم شهبازی27 فروردین ماه180.000 تومان20آموزش
  کتاب
  پکیج
  10کارگاه خودشناسیشنبه 16:30-17:30خانم خلیلی28 فروردین ماه95.000 تومان5
 • برنامه ترم پاییز گروه دریا ( نوپا)

 • ردیفنام دورهزمان برگزارینام مربیتاریخ شروع ترمشهریهتعداد جلساتتوضیحاتانتخاب
  1کارگاه تخصصی مادر و کودکشنبه 10:45-12:15
  سه شنبه 10:45-12:15
  خانم میری28 فروردین ماه220.000 تومان10
  2کارگاه بازی های ریتمیک شنبه 12:15-13:30
  سه شنبه 12:15-13:30
  خانم میری28 فروردین ماه200.000 تومان10
  3نگهداری از کودکان نوپایکشنبه 10-13
  دوشنبه 10-13
  چهارشنبه 10-13
  خانم گل محمدی300.000 تومان15هر سانس 1:30 معادل 10.000 تومان
 • لطفاً یک مقدار بین 1 و 20 را وارد نمایید .
 • 0 تومان