ملیحه میری Tag

مکتب آبی > Posts tagged "ملیحه میری"

ثبت نام کارگاه تخصصی مادر و کودک آغاز شد مدرس : ملیحه میری در این کارگاه اهداف زیر را دنبال خواهیم کرد پرورش و تقویت حواس پنجگانه(دیداری_شنیداری_چشایی_لامسه_بویایی)،تقویت هوش حرکتی،افزایش دقت، تمرکز، تعادل و...

بیستر بخوانید