بازسازی فیلم فاخر مشق شب ساخته استاد کیارستمی

مکتب آبی > مکتب آبی  > بازسازی فیلم فاخر مشق شب ساخته استاد کیارستمی

بازسازی فیلم فاخر مشق شب ساخته استاد کیارستمی

بازسازی فیلم فاخر مشق شب ساخته استاد کیارستمی

ما به همت دوست خوبم ارشتاد سپنتا در مکتب آبی قصد داریم با بچه های نسل اول خود و همچنین انتخاب بچه های گزینش ده از فراخوان ساخت این فیلم دست به بازسازی این اثر بزنیم . بد نیست که توضیحات تکمیلی در این مورد را مطالعه کنید و با این اثر و هدف ساخت این فیلم بیشتر آشنا شودید

مشق شب

مشق شب ساخته روان شاد عباس کیارستمی به سال ۱۳۶۶ بازمیگردد. فیلمی تحقیقی با موضوع تکالیف شب دانش آموزان.
تکلیف شب یا همان مشق شب معروف دانش آموزان ، هنوز در سیستم آموزشی قرار دارد و دانش آموزان مکلف به انجام آن هستند و عمدتاً دانش آموزان آن را به عنوان چالش و معضل اصلی خود می دانند.
به جز خود دانش آموز بیشترین درگیری برای انجام مشق شب را والدین دارند. حتی می شود گفت که والدین بیشتر با این موضوع درگیر هستند و غالباً دچار اشکال نیز می شوند.
فیلم مشق شب کیارستمی با درگیری ذهنی و به مشکل خوردن روانشاد عباس کیارستمی با پسرش بر سر تکالیف شب ساخته شده است.
ذهن کیارستمی با این درگیر بوده که اگر تکالیف شب مربوط به دانش آموزان است چرا والدین بیشتر با آن درگیر هستند و اشکال کار کجاست ؟
دانش آموزان ؟
والدین ؟
معلمان، مسئولین و یا سیستم آموزشی ؟

امروز دقیقا ۳۰ سال از فیلم کیارستمی گذشته، و دانش آموزان آن روز، والدین امروز هستند
هنوز تکلیف شب برای دانش آموزان گفته میشود ؟
هنوز والدین با تکالیف شب بچه های خود درگیر هستند ؟
امروز بچه ها جز مشق شب با چه چیزهای دیگری سروکار دارند ؟
چه نوع سرگرمی های دیگر آنها را از انجام تکالیف خود منع میکند؟
هنوز تنبیه و تشویق صورت میگیرد؟ به چه صورت ؟
هنوز درصد بالایی از والدین بی سوادند؟
والدین چقدر و چگونه به تکالیف بچه های خود رسیدگی میکنند؟
نوع برخورد معلمان با دانش آموزان درصورت انجام ندادن تکالیف چگونه است ؟

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت