نوامبر 2017

مکتب آبی > 2017 > نوامبر

برگزاری اولین جلسه کارگاه زبان انگلیسی:اولین جلسه کارگاه زبان انگلیسی به مربیگری خانم فرزانه بابازاده در روز سه شنبه ۹۶/۸/۹ برگزار شد . در این جلسه که با پنج نفر...

بیشتر بخوانید