ما را با این نام بشناسید

مکتب آبی بهترین مکان برای کودکان شما

۱

اهمیت استعدایابی گروه سنی کودکان

این خدمات پس از سه سال تجربه کار با کودکان انتخاب شده است

A6-1

مجری فستیوال های استعدادیابی در تهران و کرج

والدین محترم این فستیوال میتواند به سکوی پرتاپ موفقیت فرزند دلبندتان تبدیل شود

A6-2

سخنی با والدین

فرزندانمان را برای آینده خودشان آماده کنیم ؛ نه گذشته خودمان

qodef-team-image
مدیر عامل
حمید عباس زاده

مشاور و مجری پروژه های عمرانی

qodef-team-image
هم بنیانگذار
یوسف علیزاده
qodef-team-image
هم بنیانگذار
وحید عباس زاده
qodef-team-image
هم بنیانگذار
سجاد بهشتی

منتظر چی هستی؟ همین الان ثبت نام کن !

همه کودکان نابغه اند به شرطی که به موقع استعدادهایشان شناسایی و شکوفا شود

ثبت نام