نویسنده: maktababiadmi

مکتب آبی > Articles posted by maktababiadmi (برگه 4)

"استعداد" در فرهنگ های لغت به معنای "توانایی ویژه و طبیعی" و "ظرفیت دستیابی به موفقیت" تعریف شده است. برخی دانشمندان عقیده دارند استعدادیابی در ورزش  عبارت است از "فرآیند...

بیشتر بخوانید

دعوت به همکاری در یک مجموعه تفریحی آموزشی کودک🔹مربی مهدکودک🔹حسابدار🔹 کارشناس تولید محتوا🔹  و بازاریابیتمام وقت؛ نیمه وقت؛ پاره وقت ؛ ساعتی؛ کارآموز به شرط اشتغالمکتب آبی اولین مرکز تفریحی...

بیشتر بخوانید