برگزاری اولین جلسه کارگاه زبان انگلیسی:اولین جلسه کارگاه زبان انگلیسی به مربیگری خانم فرزانه بابازاده در روز سه شنبه ۹۶/۸/۹ برگزار شد . در این جلسه که با پنج نفر...

بیشتر بخوانید

شروع مرحله مقدماتی کارگاه نقاشی فانتزی:اولین جلسه نقاشی فانتزی به مربیگری خانم شیدا حسنی برگزار شد .  [gallery size="medium" ids="5016,5017,5018"]شیدا حسنی مربی این کارگاه پیام خود را پس از پایان کلاس...

بیشتر بخوانید