ثبت نام کارگاه تخصصی مادر و کودک آغاز شدمدرس : ملیحه میریدر این کارگاه اهداف زیر را دنبال خواهیم کردپرورش و تقویت حواس پنجگانه(دیداری_شنیداری_چشایی_لامسه_بویایی)،تقویت هوش حرکتی،افزایش دقت، تمرکز، تعادل و...

بیشتر بخوانید