مادر و کودک

مکتب آبی > مادر و کودک

کارگاه های معارفه ی رایگان مرکز خودکار آبی با هدف آشنایی کودکان بادوره های تخصصی کلاسهای رباتیک ،شطرنج ، مادرو کودک ،نقاشی و آی مث طی هفته ی گذشته  هفته دوم...

بیستر بخوانید

بازارچه ی نوروزی مکتب آبی ، یک نمایشگاه تخصصی  مادر و کودک است که با حمایت شورای شهر و شهرداری اندیشه ازتاریخ ۱۴ اسفند الی ۲۴ اسفند ۹۷، برگزار می...

بیستر بخوانید