مکتب آبی

مکتب آبی > مکتب آبی (برگه 2)

برای اولین در شهرجدیداندیشهکارگاه لمس حیوانات برگزار شد 🐒🦉🐇🐍🐰🐓🐿🐢🦎اهداف کارگاه: آشنایی با حیات وحش و نحوه زندگی و خوراک و زیستگاه حیوانات و ایجاد حس وانگیزه کمک به جانداران و...

بیشتر بخوانید