تیم اجرایی

حمید عباس زاده

بنیان گذار

مشاور و مجری پروژه های عمرانی

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-notebook” team_image=”5117″ team_name=”سجاد بهشتی” team_position=”مدیریت داخلی” team_description=”علاقه مند به یادگیری و کسب تجربه،مشتاق به کار تیمی”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-user” team_image=”4114″ team_name=”وحید عباس زاده” team_position=”مدیر اجرایی” team_description=”علاقه مند به حوزه کودک”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-notebook” team_image=”5759″ team_name=”سمانه نجم” team_position=”حسابداری”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-shield” team_image=”5731″ team_name=”یوسف علیزاده” team_position=”مسئول امنیت” team_description=”بنیان گزار آموتات”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-notebook” team_image=”5755″ team_name=”بهاره انتظام” team_position=”پذیرش شهرک آبی”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-doc” team_image=”4166″ team_name=”مژده عباس زاده” team_position=”مدیر شهرک آبی” team_description=”کارشناس پرستاری حامی سلامت کودکان”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-notebook” team_image=”5760″ team_name=”محدثه مشهدی زاده” team_position=”امور مالی” team_description=”مسئول برگزاری کارگاه های خودکار آبی”]

تیم مرکز مهد کودک و پیش دبستانی

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5682″ team_name=”لیلا صادقی فر” team_position=”مربی پیش دبستان (شیفت صبح)”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5681″ team_name=”لاله علیپور” team_position=”مربی پیش دبستان ( شیفت صبح )”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5678″ team_name=”حدیث محمودی” team_position=”مربی پیش دبستان ( شیفت عصر )”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5680″ team_name=”فاطمه نظری” team_position=”مربی کودکان ۵ ساله (شیفت عصر)”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5677″ team_name=”یاسمن مراد زاده” team_position=”مربی مهد کودک ۵ ساله (شیفت صبح )”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-diamond” team_image=”5679″ team_name=”رویا صادقی فر” team_position=”بخش مرکز مهد کودک و پیش دبستان”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5761″ team_name=”مهرنوش ایرانشاهی” team_position=”مربی پیش مهد”]

تیم خودکار آبی

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5252″ team_name=”نسرین رجبی” team_position=”سوپروایزر آموزش زبان انگلیسی”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-people” team_name=”مونا شیرازی” team_position=”مربی ژیمناستیک ریتمیک” team_image=”5756″]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5262″ team_name=”طاهره دمیرچی” team_position=”مربی کارگاه مادر و کودک”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_name=”خانم سلیمان زاده” team_position=”مربی محاسبات ذهنی ریاضیات ( چرتکه )”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-bag” team_image=”5089″ team_name=”دیانا خلیلی” team_position=”روانشناس فلسفه و خودشناسی کودک”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” team_name=”احمد شمس” team_position=”مربی موسیقی”]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-diamond” team_name=”مریم هدایتی” team_position=”مربی کارگاه کاردستی و خلاقیت” team_image=”5250″]

[qodef_team team_type=”main-info-below-image” team_name_tag=”h4″ icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” team_name=”مهیا شمس” team_position=”مربی موسیقی”]