ثبت نام

مکتب آبی > ثبت نام

 

 • برنامه ترم پاییز گروه آسمان ( ۴ تا ۶ سال )

 • ردیفنام دورهزمان برگزارینام مربیتاریخ شروع ترمشهریهتعداد جلساترده سنی
  1کارگاه آموزش موسیقیشنبه 10 - 11خانم طناز امینی6 مهر ماه100.000 تومان63 - 5 سال
  2کارگاه محاسبات ذهنی ریاضیات (چرتکه) KG1شنبه 18 - 20خانم سلیمان زادهدر حال برگزاری250.000 تومان147 - 13 سال
  3کارگاه تخصصی مادر و کودکیکشنبه 11 - 12خانم دمیرچیدر حال برگزاری100.000 تومان41 - 2 سال
  4کارگاه نقاشییکشنبه 15:30 - 16:30خانم ریاضی2 مهر ماه80.000 تومان105 - 7 سال
  5کارگاه زبان انگلیسی (ترم سوم)یکشنبه 16 - 17:30خانم رجبی2 مهر ماه200.000 تومان164 - 6 سال
  5کارگاه زبان انگلیسی (ترم دوم)یکشنبه 17:30 - 19خانم رجبی2 مهر ماه200.000 تومان164 - 6 سال
  5کارگاه زبان انگلیسی (ترم پنجم )یکشنبه 19 - 20:30خانم رجبی2 مهر ماه200.000 تومان164 - 6 سال
  6کارگاه محاسبات ذهنی ریاضیات (چرتکه) KG2یکشنبه 18 - 20خانم سلیمان زاده7 مهر ماه210.000 تومان147 - 13 سسال
  7کارگاه رباتیک مقدماتییکشنبه 18 - 20مهندس اکبریدر حال برگزاری250.000 تومان127 - 12 سال
  8کارگاه ژیمناستیک ریتمیک (باله)دوشنبه 9:30 - 11خانم شیرازی8 مهر ماه120.000 تومان44 - 9 سال
  9کارگاه آموزش شطرنجدوشنبه 18 - 19
  چهارشنبه 14:30-15:45
  خانم شهبازی27 فروردین ماه180.000 تومان20آموزش
  کتاب
  پکیج
  10کارگاه خودشناسیشنبه 16:30-17:30خانم خلیلی28 فروردین ماه95.000 تومان5
 • برنامه ترم پاییز گروه دریا ( نوپا)

 • ردیفنام دورهزمان برگزارینام مربیتاریخ شروع ترمشهریهتعداد جلساتتوضیحاتانتخاب
  1کارگاه تخصصی مادر و کودکشنبه 10:45-12:15
  سه شنبه 10:45-12:15
  خانم میری28 فروردین ماه220.000 تومان10
  2کارگاه بازی های ریتمیکشنبه 12:15-13:30
  سه شنبه 12:15-13:30
  خانم میری28 فروردین ماه200.000 تومان10
  3نگهداری از کودکان نوپایکشنبه 10-13
  دوشنبه 10-13
  چهارشنبه 10-13
  خانم گل محمدی300.000 تومان15هر سانس 1:30 معادل 10.000 تومان
 • لطفاً یک مقدار بین 1 و 20 را وارد نمایید .
 • 0 تومان