پایان کار کارگاه مادر کودک سال ۱۳۹۶

مکتب آبی > کارگاه مادر و کودک  > پایان کار کارگاه مادر کودک سال ۱۳۹۶

پایان کار کارگاه مادر کودک سال ۱۳۹۶

در آخرین ترم سال ۹۶

بیشترین هدف آموزش تعامل بین مادر و کودک و ارتباط گیری درست مادران،
برقراری ارتباط های درون فردی و برون فردی سالم بین کودکان و علاقمند کردن کودکان به کتاب و کتاب خوانی بود.

در ۳ ترمی که در کارگاه مادر و کودک در خدمت خانواده ها بودم؛
بیشترین تاکید بر حواس هفتگانه کودکان بود(تحریک و تقویت).سراغ هوش های چندگانه رفتیم و تا عدد ۴ پیش رفتیم.به صورتی که کودکان اعداد ۱ تا ۴ را بشناسند،بتوانند بشمارند و با انگشت هایشان نشان بدهند.بازی های موسیقیایی و دست جمعی انجام شد برای تحریک هوش موسیقیایی کودکان و ایجاد حس هماهنگی بین همه.
و بازی هایی برای تقویت هوش حرکتی کودکان تا رشد سالمتری داشته باشند.
بیشترین تاکید در کارگاهها تعامل جمعی بود.بین مادران و کودکان(ارتباط گیری صحیح) و در این راستا بسیار بسیار خوب پیش رفتند.
و در پایان علاقمندی کودکان به خلق کردن

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت